Site logo
About the Company

Dansk AM Hub er en erhvervsdrivende fond udsprunget af en vision om at gøre Danmark verdensførende i at anvende additive manufacturing (AM). Additive Manufacturing er det engelske begreb for fremstillingsteknologi der primært udgøres af 3D print. Additiv fremstilling er et vigtigt værktøj til at skabe en mere bæredygtig produktion, innovation og værdiskabelse og rummer et potentiale til at styrke den enkelte fremstillingsvirksomhed såvel som dansk erhvervslivs konkurrenceevne generelt.

Dansk AM Hub er Danmarks nationale samlingspunkt for AM og arbejder dagligt for at sætte teknologien på dagsordenen i Danmark og for at øge kendskabet til at tænke nye additive teknologier ind i virksomhedernes forretningsmodeller. Vi har stærke danske og internationale samarbejdsrelationer og bygger bro mellem aktører og industrier. Gennem vores aktiviteter giver vi virksomheder mulighed for at lære, forstå og eksperimentere – alt sammen i troen på, at Danmark kommer på verdenskortet som et digitalt fremstillingsland inden for 3D print og AM.

Dansk erhvervsliv har brug for at forbedre sin internationale konkurrenceevne. Vi tror på, at et øget kendskab til nye teknologier og forretningsmodeller er et afgørende forandringsværktøj, og at særligt additive manufacturing kan være en kilde til innovation, bæredygtig produktion og værdiskabelse for den enkelte virksomhed.

Dansk AM Hub ønsker at samle det danske økosystem og sammen inspirere, forandre og rådgive om AM med det formål at få dansk erhvervsliv til at se AM teknologiens mangesidede muligheder. Vi arbejder for at opbygge fremtidssikrede kompetencer og bringe ny viden i anvendelse til udvikling af nye forretningsmodeller og innovative løsninger.

Dansk AM Hub er en åben alliance, som står sammen om at demonstrere og formidle effekterne af 3D print og AM for virksomhedens forretning, for kunderne, for udvikling og for bæredygtighed.

Company Video
Print Company

Log ind

Opret bruger

Forgotten Password

Cart

Kurv

Del